Віруси Коксакі і ECHO можуть спричиняти й інші клінічні синдроми, зокрема синдром Маргуліса — Гійен — Барре, вірусний первинний полірадикулоневрит, менінгоенцефаліт, церебральний синдром з атаксією і дистонією, затяжний менінгоенцефаліт з розвитком гідроцефалії.

Лабораторна діагностика. Клінічний діагноз захворювань, які спричиняються вірусами Коксакі і ECHO, зважаючи на поліморфізм перебігу захворювань, встановити важко. Лише при наявності певних епідеміологічних даних (групові захворювання або спалахи) і наявності серед хворих випадків з герпангіною, міалгією, асептичним серозним менінгітом або поліомієлітним (передньороговим) синдромом можна встановити діагноз інфекції вірусами Коксакі або ECHO. Для виділення вірусів беруть проби фекалій, носоглоткових змивів, крові, спинномозкової рідини. Матеріалом заражають сосунків білих мишей (для виділення вірусів Коксакі А і В), а також тканинні культури (з мавпячої нирки, людського амніону та нирки). Слід відзначити, що на культурах пухлин цитопатичну активність проявляють лише окремі типи вірусів Коксакі та ECHO. Для встановлення діагнозу не досить виділення вірусу, особливо з фекалій, бо останній може бути виділений не тільки від хворих, але й здорових носіїв. Для вірогідності діагнозу потрібні позитивні дані і серологічних досліджень — зростання титру антитіл у реакції зв’язування комплементу і нейтралізації вірусу з парними сироватками хворого, здобутими в ранній, гострій стадії захворювання і в періоді реконвалесценції. Діагноз стає певним, коли зростання титру антитіл у парних сироватках буде не нижче, ніж в 4 рази. Г. Ф. Колесніков, Долдорф, Мельник і Кернен вважають, що виявлення вірусу в цереброспінальній рідині і крові є достатнім для доведення того, що виділений вірус є чинником даного захворювання.

Лікування і профілактика. Обов’язковий термін госпіталізації хворих на параполіомієлітні захворювання — 14 днів. Хворий повинен бути на ліжковому режимі. При нейроінфекційних синдромах  I. Л. Богданов радить лікування кортикостероїдами, при в’ялих парезах доцільні препарати аденозинтрифосфорної кислоти і карбохоліну. Призначають також анальгетики, теплові фізіотерапевтичні процедури, дезалергізуючі препарати (димедрол).

Специфічна профілактика інфекцій вірусами Коксакі та ECHO ще не розроблена. Перспективним є призначення дітям у вогнищах спалахів цієї інфекції імунного людського гамма-глобуліну. Але основними методами попередження захворюваності на параполіомієлітні захворювання лишаються своєчасна ізоляція захворілих, загальні санітарно-гігієнічні заходи (контроль за харчовими продуктами, водопостачанням, боротьба з мухами, підвищення рівня особистої гігієни). В дитячих закладах, де виникають випадки параполіомієлітних захворювань, встановлюється карантин на 2 тижні.